Program

Vzdělávací plán a příprava k zápisu

 

Pracujeme podle RVP PV, z něhož vychází i náš vlastní PVP, připravený individuálně pro potřeby našich dětí.

Pro předškolní děti 5-7 let bude každý den poobědová aktivita „S Molly do školy“. Děti se zde společně se sovičkou Molly budou hrou a řízenou aktivitou připravovat na zápis do ZŠ, na zkoušky ve spádové . Vše bez stresu, v klidném a krásném prostředí dětské skupiny.

Dětem s odkladem školní docházky bude vypracován individuální program. Respektujeme individuální potřeby dětí – relaxační a zájmové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku.

Naším cílem je být kvalitní dětskou skupinkou, která směřuje k vytváření podmínek pro rozvoj harmonické osobnosti každého dítěte, k péči o zdraví tělesné, psychické a sociální, rozvíjení pocitu pohody, dobré kondice, radosti a štěstí, upevňování důvěry v sebe, okolní svět a ostatní lidi, zvyšování pocitu vlastní hodnoty a sebejistoty.